header
line
     
  ESTRADA REPUBLIKE SRPSKE „ERS“ JE DOBROVOLJNO, NEPROFITNO STRUKOVNO UDRUŽENJE U KULTURI U KOJE SE UČLANJUJU MUZIČARI, ESTRADNI IZVOĐAČI, TE DRUGI MUZIČKI I ESTRADNO-SCENSKI RADNICI KOJI NALAZE SVOJ INTERES U DJELOVANJU "ERS"-a.  

line

o_nama photo
uclanjenje
aktuelnosti
galerija

Organizovanje estradnih programafacebook facebook

Ukoliko se vrši organizovanje nekog zabavno - estradnog programa, organizator istog je dužan pribaviti mišljenje ERS-a o organizovanju - zabavno estradnog programa. Potrebna dokumentacija:

A) Za poslovnu godinu
1. Rješenje o registraciji,
2. Statistika - Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnostima (Matični broj),
3. JIB  - PIB,  Poreski identifikacioni broj
4. Kopija lične karte odgovornog lica

B) Za svaki estradni program
1. Zahtjev za mišljenje (obrazac možete naći ovdje->>>);
2. Prijava skupa u MUP (rješenje)
3. Tehnička dokumentacija opreme
4. Ugovori (sa izvođačem; sa objektom izvođenja; obezbjeđenjem)
5. Uplatnicu o izvšenoj uplati za izdavanje mišljenja Udruženja.

Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na adresu ERS-a ili putem mail-a: estradars@yahoo.com

U slučaju neodgovarajuće opreme, ne može se dati pozitivno mišljenje o programu.

Dodatne informacije na: 065 591 669 (sekretar ERS-a).

 

 

Оbrasci i ugovori za preuzimanje

adobe - ЕRS zahtjev za mišljenje о organizovanju zabavno-estradnog programa

adobe - ЕRS instrukcije za plaćanje

Оbrasce možete odštampati i popuniti ručno ili izvršiti popunu na računaru i poslati na e-mail. Ukoliko nemate program za čitanje PDF dokumenata, možete ga preuzeti оvdje>>>.

 
 
Аutorsko pravo© 2021 "Еstrada Republike Srpske". Sva prava zadržana. Dizajn: Žeka