header
line
     
  ESTRADA REPUBLIKE SRPSKE „ERS“ JE DOBROVOLJNO, NEPROFITNO STRUKOVNO UDRUŽENJE U KULTURI U KOJE SE UČLANJUJU MUZIČARI, ESTRADNI IZVOĐAČI, TE DRUGI MUZIČKI I ESTRADNO-SCENSKI RADNICI KOJI NALAZE SVOJ INTERES U DJELOVANJU "ERS"-a.  

line

photo
normativa
aktuelnosti
galerija

Normativafacebook facebook

Statut ERS adobe

 

PRAVILNICI:

ЕRS pravilnik o dodjeli priznanja adobe

ЕRS pravilnik o kriterijumima za priznavanje i sticanje statusa estradnog radnika, estradnog umjetnika i vrhunskog estradnog umjetnika u Republici Srpskoj adobe

ЕRS pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje estradnog svojstva muzičke specijalnosti adobe

ЕRS pravilnik o visini naknade za članstvo i cijenu usluga u "ЕRS"-u adobe

 

ZAKONI

Zakon o estradnoj djelatnosti adobe

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o estradnoj djelatnosti adobe

 

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMO-STALNIH UMJETNIKA NA UPLATU DOPRINOSA IZ BUDŽETA RS

Zakon o sticanju statusa samostalnih umjetnika adobe

 

 

Оbrasci i ugovori za preuzimanje

adobe - ЕRS Pristupnica

adobe - ЕRS zahtjev za učlanjenje i člansku kartu

adobe - ЕRS zahtjev za mišljenje о organizovanju zabavno-estradnog programa

adobe - ЕRS zahtjev za priznavanje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za produženje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za promjenu estradnog svojstva i kategorije

adobe - ЕRS prijava za stručni ispit

adobe - ЕRS biografija

adobe - ЕRS instrukcije za plaćanje

adobe - ЕRS ugovor I-1

adobe - ЕRS ugovor I-2

adobe - ЕRS ugovor sa izvođačima

adobe - Kandidacioni list

adobe - Teorija pitanja

adobe - Teorija odgovori

Оbrasce možete odštampati i popuniti ručno ili izvršiti popunu na računaru i poslati na e-mail. Ukoliko nemate program za čitanje PDF dokumenata, možete ga preuzeti оvdje>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аutorsko pravo© 2011 "Еstrada Republike Srpske". Sva prava zadržana. Dizajn: Žeka