header
line
     
  ESTRADA REPUBLIKE SRPSKE „ERS“ JE DOBROVOLJNO, NEPROFITNO STRUKOVNO UDRUŽENJE U KULTURI U KOJE SE UČLANJUJU MUZIČARI, ESTRADNI IZVOĐAČI, TE DRUGI MUZIČKI I ESTRADNO-SCENSKI RADNICI KOJI NALAZE SVOJ INTERES U DJELOVANJU "ERS"-a.  

line

photo
uclanjenje
aktuelnosti
galerija

Učlanjenje u Udruženjefacebook facebook

Član Udruženja može biti pod jednakim uslovima svaki građanin Republike Srpske koji je na osnovu mišljenja Komisije i Rješenja nadležnog organa Udruženja, stekao status estradnog radnika, estradnog umjetnika i vrhunskog estradnog umjetnika, a u skladu sa Zakonom o estradnoj djelatnosti i Pravilnikom o kriterijumima za priznavanje i sticanje statusa estradnog radnika, estradnog umjetnika i vrhunskog estradnog umjetnika.

Svi izvođači  koji se bave estradnim radom trebaju imati regulisano estradno svojstvo. Pogledati - adobe Zakon o estradnoj djelatnosti

Za kandidate koji nemaju utvrđeno estradno svojstvo potrebno je da položi stručni ispit pred visoko stručnom komisijom, te stekne status estradnog radnika ili estradnog umjetnika odgovarajuće kategorije, nakon čega stiče mogućnost učlanjenja u Udruženje.

Kandidat za učlanjenje u Udruženje postupa na sledeći način:
1. potpisuje pristupnicu - evidencioni karton - adobe ЕRS pristupnica;
2. podnosi licencu ERS-a, na uvid;
3. podnosi zahtjeva za izdavanje članske karte - adobe ЕRS zahtjev za učlanjenje i člansku kartu;
4. podnosi uplatnice:
- upisnina 50 KM;
- članarina 25 KM;
- izrada članske karte 10 KM.

Napominjemo da se nepotpuni zahtjevi za članstvo neće uzeti na razmatranje.

Zahtjev za članstvo u ERS predajete najbližoj podružnici ERS s obzirom na vaše mjesto boravka, uz ispunjenje propisanih uslova (pristupnice i propisana dokumentacija).

Ukoliko želite istupiti iz članstva, dužni ste o istome pismeno izvijestiti Izvršni odbor Podružnice ERS.

Sve dok o istupu iz članstva ne izvjestite pismenim putem ERS, bićete terećeni za neplaćenu članarinu ili automatski brisani iz registra nakon 2 godine neplaćanja članarine.

Ukoliko član bude brisan iz članstva dva puta zbog nepodmirene članarine, ne može više biti primljen u članstvo ERS.


 

 

Оbrasci i ugovori za preuzimanje

adobe - ЕRS Pristupnica

adobe - ЕRS zahtjev za učlanjenje i člansku kartu

adobe - ЕRS zahtjev za mišljenje о organizovanju zabavno-estradnog programa

adobe - ЕRS zahtjev za priznavanje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za produženje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za promjenu estradnog svojstva i kategorije

adobe - ЕRS prijava za stručni ispit

adobe - ЕRS biografija

adobe - ЕRS instrukcije za plaćanje

adobe - ЕRS ugovor I-1

adobe - ЕRS ugovor I-2

adobe - ЕRS ugovor sa izvođačima

adobe - Kandidacioni list

adobe - Teorija pitanja

adobe - Teorija odgovori

Оbrasce možete odštampati i popuniti ručno ili izvršiti popunu na računaru i poslati na e-mail. Ukoliko nemate program za čitanje PDF dokumenata, možete ga preuzeti оvdje>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аutorsko pravo© 2021 "Еstrada Republike Srpske". Sva prava zadržana. Dizajn: Žeka