header
line
     
  ЕСТРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ЕРС“ ЈЕ ДОБРОВОЉНО, НЕПРОФИТНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ У КОЈЕ СЕ УЧЛАЊУЈУ  МУЗИЧАРИ, ЕСТРАДНИ ИЗВОЂАЧИ, ТЕ ДРУГИ МУЗИЧКИ И ЕСТРАДНО-СЦЕНСКИ  РАДНИЦИ КОЈИ НАЛАЗЕ СВОЈ ИНТЕРЕС У ДЈЕЛОВАЊУ  "ЕРС"-a.  

line

o_nama photo
uclanjenje
licence
normativa
organi
podruznica
aktuelnosti
galerija
kontakti

Лиценцеfacebook facebook

Верфиковање естрадног својства је обавезано за све естрадне извођаче који се баве естрадним радом.
Стручни испит је обавезан за све естрадне извођаче без формалног музичког образовања.
Практичног и Теоретског дијела испита ослобођени су кандидати са дипломом музичког извођача, у колико желе стећи естрадно својство искључиво за инструмент на којем су дипломирали. Они подносе Захтјев за верификацију естрадног својства.
Теоретског дијела испита ослобођени су сви кандидати са формалним музичким образовањем. Види - adobe Правилник...

Кандидат за признавањe естрадног својства, поступа на следећи начин:
1. Подноси захтјев за признавање естрадног својства - adobe
ЕРС Захтјев за признавање естрадног својства;
2. Подноси пријаву за испит - adobe
ЕРС Пријава за стручни испит;
3. Подноси у прилогу слиједеће документе:
- 2 фотографије (не старије од 6 мјесеци);
- умјетничку биографију - adobe
ЕРС биографија;
- стару лиценцу уколико је има, (овјерена копија),
- увјерење о држављанству, (овјерена копија);
- доказ о стеченој стручној спреми, (овјерена копија);
- доказ о искуству у естрадној дјелатности;
- доказ о освојеним признањима;
- копију личне карте;
- уплатницa - 60 КМ стручни испит.

Напомињемо да се непотпуни захтјеви за лиценцирање неће узети на разматрање.

Члан Удружења, на основу показаног знања и испуњених услова, стиче А, Б, Ц, Д, Е или Ф категорију.
Категорије А, Б и Ц су категорије естрадног умјетника.
Категорије Д и Е су категорије естрадног радника.
Категорија Ф је привремена и временски условљена.

Својство естрадног радника, естрадног умјетника, врхунског естрадног умјетника на приједлог високо стручне комисије Удружења, стиче се даном доношења Рјешења надлежног органа Удружења естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске.

ПРОДУЖЕЊЕ - ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ

Редовно продужење естрадног статуса врши се истеком од три године.

Кандидат заинтересован за продужење естрадног својства, поступа на следећи начин:
1. Подноси захтјев за продужење или измјену естрадног својства - adobe ЕРС Захтјев за продужење естрадног својства или adobe ЕРС Захтјев за ванредну промјену естрадног својства и категорије;
2. Подноси у прилогу слиједеће документе:
- увјерење о држављанству, (овјерена копија);
- доказ о бављењу естрадном дјелатношћу, (уговори);
- доказ о освојеним признањима у земљи и иностранству, (необаве-зно);
- двије фотографије, (не старије од 6 мјесеци),
- копија личне карте;
- уплатницa - чланаринa 75 КМ.

Захтјев за редовну обнову естрадног статуса покреће се 90 дана прије истека важењa лиценце.

Члан Удружења може и прије истека предвиђеног рока од три године поднијети захтјев за пријевремену промјену естрадног својства и естрадне категорије и оцјену способности, уколико сматра да је у међувремену дошло до квалитетног помака у његовим интерпретативним и извођачким способностима, уз подношење доказа о бављењу естрадном дјелатности, постигнутим резултатима, напредовању квалитета и освојеним признањимa.

 

 

 

Обрасци и уговори за преузимање

adobe - ЕРС приступница

adobe - ЕРС захтјев за учлањење и чланску карту

adobe - ЕРС захтјев за признавање естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за продужење естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за промјену естрадног својства и категорије

adobe - ЕРС захтјев за мишљење о организовању забавно-естрадног програма

adobe - ЕРС пријава за стручни испит

adobe - ЕРС биографија

adobe - ЕРС инструкције за плаћање

adobe - ЕРС Правилник о висини накнаде за чланство и цјеновник услуга у ЕРС-у

adobe - ЕРС уговор I-1

adobe - ЕРС уговор I-2

adobe - ЕРС уговор са извођачима

adobe - Кандидациони лист

adobe - Теорија питања

adobe - Теорија одговори

Обрасце можете одштампати и попунити ручно или извршити попуну на рачунару и послати на е-маил. Уколико немате програм за читање ПДФ докумената, можете га преузети овдје>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ауторско право © 2021 "Естрада Републике Српске". Сва права задржана. Дизајн: Жека