header
line
     
  ЕСТРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ЕРС“ ЈЕ ДОБРОВОЉНО, НЕПРОФИТНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ У КОЈЕ СЕ УЧЛАЊУЈУ  МУЗИЧАРИ, ЕСТРАДНИ ИЗВОЂАЧИ ТЕ ДРУГИ МУЗИЧКИ И ЕСТРАДНО-СЦЕНСКИ РАДНИЦИ КОЈИ НАЛАЗЕ СВОЈ ИНТЕРЕС У ДЈЕЛОВАЊУ  "ЕРС"-a.  

line

onama photo
uclanjenje
licenciranje
normativa
organi
podruznice
aktuelnosti
galerija
kontakti

О намаfacebook facebook

Естрадна област на простору Републике Српске уређена је Законом о естрадној дјелатности Републике Српске бр. 01-387/04  (Сл. гласник РС бр. 46/04 од  21.05.2004. године) и Законом о измјенама и допунама Закона о естрадној дјелатности    бр.01-1595/09   (Сл. гласник РС бр. 106/09 од  02.12.2009. године). С обзиром на чињеницу да је овим Законом предвиђен рад само једног естрадног Удружења у Републици Српској, сва естрадна удружења морала су да ускладе своје пословање и на препоруку Министарства културе, формирано је јединствено удружење на нивоу Републике Српске.

Удружење естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске, "Естрада Републике Српске" - "ЕРС", основано је 21. јула 2004. године, Судско рјешење бр: Ф-1-193/04 од 4.10.2004. год, матични бр. 019842209, ЈИБ: 4402107760003, жиро рачун: 5620990001777340 са сједиштем: Бања Лука, Улица Драге Малића 3. са својих шест регионалних подружница и то: I-Бања Лука, II-Приједор, III-Добој, IV-Источно Сарајево, V-Бијељина, VI-Требиње.

Удружењу естрадних радника и естрадних умјетника Републике Српске у оквиру његове надлежности повјерено је вршење јавних овлашћења: надлежно је за питања утврђивања естрадног својства и естрадне категорије и лиценцирање естрадних радника и естрадних умјетника; води евиденцију естрадних радника, естрадних умјетника и извођача; издаје чланске карте члановима Удружења; прописује начин оглашавања, рјешава у питањима организовања естрадних програма; одређује услове пријаве за бављење естрадним радом на подручју Републике Српске; доноси рјешења, даје мишљења, издаје потврде и друге исправе о чињеницама о којима одлучује или води евиденцију; организује естрадне програме, врши агенцијске послове и обезбјеђује ангажмане за чланове.

Естрадном дјелатношћу и јавним извођењем естрадног програма могу се бавити лица која имају признато својство естрадног радника и естрадног умјетника или врхунског естрадног умјетника у складу са одредбама Закона о естрадној дјелатности. Стицање естрадног својства ближе је регулисано у Правилнику о критеријумима за признавање и стицање статуса естрадног радника, естрадног умјетника и врхунског естрадног умјетника у Републици Српској који је прописао Министар просвете и културе Републике Српске.

Више о досадашњем раду --->

 

Организовање естрадних програма - све потребне информације можете пронаћи oвдје->>>

Обрасци и уговори за преузимање

adobe - ЕРС приступница

adobe - ЕРС захтјев за учлањење и чланску карту

adobe - ЕРС захтјев за мишљење о организовању забавно-естрадног програма

adobe - ЕРС захтјев за признавање естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за продужење естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за промјену естрадног својства и категорије

adobe - ЕРС пријава за стручни испит

adobe - ЕРС биографија

adobe - ЕРС правилник о висини накнада

adobe - ЕРС уговор I-1

adobe - ЕРС уговор I-2

adobe - ЕРС уговор са извођачима

adobe - Кандидациони лист

adobe - Теорија питања

adobe - Теорија одговори

Обрасце можете одштампати и попунити ручно или извршити попуну на рачунару и послати на е-маил. Уколико немате програм за читање ПДФ докумената, можете га преузети овдје>>>.

Пријатељи ЕРС-а

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  vladars
  rtrs
   
     
Ауторско право © 2021 "Естрада Републике Српске". Сва права задржана. Дизајн: Жека