header
line
     
  ЕСТРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ЕРС“ ЈЕ ДОБРОВОЉНО, НЕПРОФИТНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ У КОЈЕ СЕ УЧЛАЊУЈУ  МУЗИЧАРИ, ЕСТРАДНИ ИЗВОЂАЧИ, ТЕ ДРУГИ МУЗИЧКИ И ЕСТРАДНО-СЦЕНСКИ  РАДНИЦИ КОЈИ НАЛАЗЕ СВОЈ ИНТЕРЕС У ДЈЕЛОВАЊУ  "ЕРС"-a.  

line

photo
uclanjenje
aktuelnosti
galerija

Учлањење у Удружењеfacebook facebook

Члан Удружења може бити под једнаким условима сваки грађанин Републике Српске који је на основу мишљења Комисије и Рјешења надлежног органа Удружења, стекао статус естрадног радника, естрадног умјетника и врхунског естрадног умјетника, а у складу са Законом о естрадној дјелатности и Правилником о критеријумима за признавање и стицање статуса естрадног радника, естрадног умјетника и врхунског естрадног умјетника.

Сви извођачи  који се баве естрадним радом требају имати регулисано естрадно својство. Погледати - adobe Закон о естрадној дјелатности

За кандидате који немају утврђено естрадно својство потребно је да положи стручни испит пред високо стручном комисијом, те стекне статус естрадног радника или естрадног умјетника одговарајуће категорије, након чега стиче могућност учлањења у Удружење.

Кандидат за учлањење у Удружење поступа на следећи начин:
1. потписује приступницу - евиденциони картон - adobe ЕРС приступница;
2. подноси лиценцу ЕРС-а, на увид;
3. подноси захтјев за издавање чланске карте - adobe ЕРС Захтјев за учлањење и чланску карту;
4. подноси уплатнице:
- уписнина 50 КМ;
- чланарина 25 КМ;
- израда чланске карте 10 КМ.

Напомињемо да се непотпуни захтјеви за чланство неће узети на разматрање.

Захтјев за чланство у ЕРС предајете најближој подружници ЕРС с обзиром на ваше мјесто боравка, уз испуњење прописаних услова (приступнице и прописана документација).

Уколико желите иступити из чланства, дужни сте о истоме писмено извијестити Извршни одбор Подружнице ЕРС.

Све док о иступу из чланства не извјестите писменим путем ЕРС, бићете терећени за неплаћену чланарину или аутоматски брисани из регистра након 2 године неплаћања чланарине.

Уколико члан буде брисан из чланства два пута због неподмирене чланарине, не може више бити примљен у чланство ЕРС.


 

 

Обрасци и уговори за преузимање

adobe - ЕРС приступница

adobe - ЕРС захтјев за учлањење и чланску карту

adobe - ЕРС захтјев за мишљење о организовању забавно-естрадног програма

adobe - ЕРС захтјев за признавање естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за продужење естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за промјену естрадног својства и категорије

adobe - ЕРС пријава за стручни испит

adobe - ЕРС биографија

adobe - ЕРС правилник о висини накнада

adobe - ЕРС уговор I-1

adobe - ЕРС уговор I-2

adobe - ЕРС уговор са извођачима

adobe - Кандидациони лист

adobe - Теорија питања

adobe - Теорија одговори

Обрасце можете одштампати и попунити ручно или извршити попуну на рачунару и послати на е-маил. Уколико немате програм за читање ПДФ докумената, можете га преузети овдје>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ауторско право © 2021 "Естрада Републике Српске". Сва права задржана. Дизајн: Жека