header
line
     
  ЕСТРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ЕРС“ ЈЕ ДОБРОВОЉНО, НЕПРОФИТНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ У КОЈЕ СЕ УЧЛАЊУЈУ  МУЗИЧАРИ, ЕСТРАДНИ ИЗВОЂАЧИ, ТЕ ДРУГИ МУЗИЧКИ И ЕСТРАДНО-СЦЕНСКИ  РАДНИЦИ КОЈИ НАЛАЗЕ СВОЈ ИНТЕРЕС У ДЈЕЛОВАЊУ  "ЕРС"-a.  

line

photo
podruznice
aktuelnosti
galerija

Подружницеfacebook facebook

ЕРС ПОДРУЖНИЦА 1. Бања Лука
Извршни одбор подружнице
1. Славко Радусин, предсједник ИО - 0022/I-0123 (т: 065 300 099)
2. Момир Никић, потпредсједник ИО - 0007/I-0059A (т: 065 340 073)
3. Енес Хромалић, извршни секретар - 0229/I-0023А (т: 065 514 801)
Представници у Скупштини Удружења: Момир Никић, Енес Хромалић, Драгољуб Сладојевић, Мирослав Николић. Одлуком УО ЕРС: Бранислав Ђаковић,  Сања Чолић-Зелић,  Мирослав Јањанин.

ЕРС ПОДРУЖНИЦА 2. Приједор - више о подружници->>>
Извршни одбор подружнице:
1. Вук Куртовић, предсједник - 0003/II-004А
2. Небојша Алексић, потпредсједник - 0011/II-011А
3. Рајко Леканић, секретар - 0010/II-008A (т: 065 591 669)
4. Бранислав Максимовић - 0045/II-010A
5. Маринко Тодоран - 0035/II-0030A
6. Небојша Драгичевић - 0037/II-0123A
7. Промјењиви члан
Представници у Скупштини Удружења: Небојша Алексић, Бранислав Максимовић, Горан Кесар, Дејан Шаровић. Одлуком УО ЕРС: Рајко Леканић, Вук Куртовић.

ЕРС ПОДРУЖНИЦА 3. Добој
Извршни одбор подружнице:
1. Игор Вукојевић, предсједник - 0012/III-005A
2. Драган Чандић, потпредсједник - 0142/III-0006A
3. Златимир Плавшић, извршни секретар - 0013/III-0001A (т: 065 223 533)
4. Наташа Поповић - 0257/III-0034А
5. Љубомир Недић - 0269 /III-0061A
6. Драган Стјепанић - 0253/III-0030A
7. Драган Милановић - 0143/III-0019A    
Представници у Скупштини Удружења: Драган Стјепанић, Наташа Поповић. Одлуком УО ЕРС: Игор Вукојевић,  Златимир Плавшић.

ЕРС ПОДРУЖНИЦА 4. Источно Сарајево
Извршни одбор подружнице:
1. Славиша Гуја, предсједник - 0022/IV-001A
2. Горан Ивановић, потпредсједник - 0314/IV-014A
3. Свјетлана Гуја, извршни секретар - 0058/IV-0018A
4. Владимир Андан, члан 0326/IV-0023A
5. Перо Никачевић, члан
6. Миро Митровиц, члан  
7. Промјењиви члан
Представници у Скупштини Удружења: Обрад Вишњић. Одлуком УО ЕРС: Горан Ивановић, Свјетлана Гуја, Славиша Гуја.

ЕРС ПОДРУЖНИЦА 5. Бијељина

ЕРС ПОДРУЖНИЦА - 6. Требиње
Извршни одбор подружнице:
1. Михајло Брборић, предсједник - 0060/VI-0049A
2. Божидар Вучур, потпредсједник - 0008/VI-0001A
3. Небојша Милетић, извршни секретар - 0026/VI-0008A
4. Томислав Риђешић - 0018/VI-006A
5. Промјењиви члан
Представници у Скупштини Удружења: Перо Бокић, Михајло Брборић, Томислав Риђешић. Одлуком УО ЕРС: Божидар Вучур, Небојша Милетић.   

 

СЕКЦИЈЕ
Ради задовољавања посебних стваралачких и других ужих интереса, редовни чланови ЕРС самоиницијативно или на иницијативу Извршног одбора могу формирати секције као програмско интересне групе без стицања правног својства, а могу покретати и спроводити одговарајуће специфичне активности. Ови облици удруживања у ЕРС-у имају своја управна тијела и одлучују o раду у секцији. Све одлуке и активности које се проводе путем секција мора одобрити и потврдити Управни одбор ЕРС. У ЕРС постоје сљедеће секције и одјели: 

- ОДЈЕЛ ЕТНО МУЗИКЕ ЕРС
- СЕКЦИЈА КРАЈИШКОГ ПЈЕВАЊА ЕРС 
- СЕКЦИЈА ТАМБУРАША ЕРС (Небојша Алексић)
- СЕКЦИЈА D.J.-a ЕРС
- СЕКЦИЈА АЛТЕРНАТИВНЕ МУЗИКЕ ЕРС

У случају да се желите активно укључити у рад секција и одјела ЕРС јавите се на сљедећи контакт: Небојша Алексић, +387 65 417 584.


 


 

 

Обрасци и уговори за преузимање

adobe - ЕРС приступница

adobe - ЕРС захтјев за учлањење и чланску карту

adobe - ЕРС захтјев за мишљење о организовању забавно-естрадног програма

adobe - ЕРС захтјев за признавање естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за продужење естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за промјену естрадног својства и категорије

adobe - ЕРС пријава за стручни испит

adobe - ЕРС биографија

adobe - ЕРС правилник о висини накнада

adobe - ЕРС уговор I-1

adobe - ЕРС уговор I-2

adobe - ЕРС уговор са извођачима

adobe - Кандидациони лист

adobe - Теорија питања

adobe - Теорија одговори

Обрасце можете одштампати и попунити ручно или извршити попуну на рачунару и послати на е-маил. Уколико немате програм за читање ПДФ докумената, можете га преузети овдје>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Ауторско право © 2021 "Естрада Републике Српске". Сва права задржана. Дизајн: Жека