header
line
     
  ЕСТРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ЕРС“ ЈЕ ДОБРОВОЉНО, НЕПРОФИТНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ У КОЈЕ СЕ УЧЛАЊУЈУ  МУЗИЧАРИ, ЕСТРАДНИ ИЗВОЂАЧИ, ТЕ ДРУГИ МУЗИЧКИ И ЕСТРАДНО-СЦЕНСКИ  РАДНИЦИ КОЈИ НАЛАЗЕ СВОЈ ИНТЕРЕС У ДЈЕЛОВАЊУ  "ЕРС"-a.  

line

photo
normativa
aktuelnosti
galerija

Нормативаfacebook facebook

Статут ЕРС adobe

 

ПРАВИЛНИЦИ:

ЕРС Правилник о додјели признања adobe

ЕРС Правилник о критеријумима за признавање и стицање статуса естрадног радника, естрадног умјетника и врхунског естрадног умјетника у Републици Српској adobe

ЕРС Правилник o условима и начину полагања стручног испита за стицање естрадног својства музичке специјалности adobe

ЕРС Правилник о висини накнаде за чланство и цијену услуга у "ЕРС"-y adobe

 

ЗАКОНИ

Закон о естрадној дјелатности adobe

Закон о измјенама и допунама Закона о естрадној дјелатности adobe

 

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА САМОСТАЛНИХ УМЈЕТНИКА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ИЗ БУЏЕТА РС

Закон о стицању статуса самосталних умјетника adobe

 

 

Обрасци и уговори за преузимање

adobe - ЕРС приступница

adobe - ЕРС захтјев за учлањење и чланску карту

adobe - ЕРС захтјев за мишљење о организовању забавно-естрадног програма

adobe - ЕРС захтјев за признавање естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за продужење естрадног својства

adobe - ЕРС захтјев за промјену естрадног својства и категорије

adobe - ЕРС пријава за стручни испит

adobe - ЕРС биографија

adobe - ЕРС правилник о висини накнада

adobe - ЕРС уговор I-1

adobe - ЕРС уговор I-2

adobe - ЕРС уговор са извођачима

adobe - Кандидациони лист

adobe - Теорија питања

adobe - Теорија одговори

Обрасце можете одштампати и попунити ручно или извршити попуну на рачунару и послати на е-маил. Уколико немате програм за читање ПДФ докумената, можете га преузети овдје>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ауторско право © 2021 "Естрада Републике Српске". Сва права задржана. Дизајн: Жека