header
line
     
  ЕСТРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ЕРС“ ЈЕ ДОБРОВОЉНО, НЕПРОФИТНО СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ У КОЈЕ СЕ УЧЛАЊУЈУ  МУЗИЧАРИ, ЕСТРАДНИ ИЗВОЂАЧИ, ТЕ ДРУГИ МУЗИЧКИ И ЕСТРАДНО-СЦЕНСКИ  РАДНИЦИ КОЈИ НАЛАЗЕ СВОЈ ИНТЕРЕС У ДЈЕЛОВАЊУ  "ЕРС"-a.  

line

photo
uclanjenje
aktuelnosti
galerija

Организовање естрадних програмаfacebook facebook

Уколико се врши организовање неког забавно - естрадног програма, организатор истог је дужан прибавити мишљење ЕРС-а о организовању - забавно естрадног програма. Потребна документација:

А) За пословну годину
1. Рјешење о регистрацији,
2. Статистика - Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатностима (Матични број),
3. ЈИБ  - ПИБ,  Порески идентификациони број
4. Копија личне карте одговорног лица

Б) За сваки естрадни програм
1. Захтјев за мишљење (образац можете наћи овдје->>>);
2. Пријава скупа у МУП (рјешење)
3. Техничка документација опреме
4. Уговори (са извођачем; са објектом извођења; обезбјеђењем)
5. Уплатницу о извшеној уплати за издавање мишљења Удружења.

Потребну документацију можете доставити на адресу ЕРС-а или путем mail-a: estradars@yahoo.com

У случају неодговарајуће опреме, не може се дати позитивно мишљење о програму.

Додатне информације на: 065 591 669 (секретар ЕРС-а).

 

 

Обрасци и уговори за преузимање

adobe - ЕРС захтјев за мишљење о организовању забавно-естрадног програма

adobe - ЕРС инструкције за плаћање

Обрасце можете одштампати и попунити ручно или извршити попуну на рачунару и послати на е-маил. Уколико немате програм за читање ПДФ докумената, можете га преузети овдје>>>.

 
Ауторско право © 2021 "Естрада Републике Српске". Сва права задржана. Дизајн: Жека