header
line
     
  ESTRADA REPUBLIKE SRPSKE „ERS“ JE DOBROVOLJNO, NEPROFITNO STRUKOVNO UDRUŽENJE U KULTURI U KOJE SE UČLANJUJU MUZIČARI, ESTRADNI IZVOĐAČI, TE DRUGI MUZIČKI I ESTRADNO-SCENSKI RADNICI KOJI NALAZE SVOJ INTERES U DJELOVANJU "ERS"-a.  

line

onama photo
uclanjenje
licenciranje
normativa
organi
podruznice
aktuelnosti
galerija
kontakti

Dosadašnji radfacebook facebook

Zakonom o estradnoj djelatnosti Udruženje je nosilac javnog ovlašćenja, što je Ministarstvo kulture RS potvrdilo Ovlašćenjem broj: 6-034131/05 od 21.10.2005. godine.
Organi Udruženja planski su obavljali svoju statutarnu obavezu. Skupština Udruženja imala je 19 sjednica sa 131 tačkom, a Upravni odbor 90 sjednicа sa 375 tačaka dnevnog reda. Po potrebi je zasjedao i Nadzorni odbor dok Sud časti nije imao aktivnosti.

Stručna komisija redovno vrši  licenciranje i dodjelu estradnog svojstva i kategorije estradnih radnika i estradnih umjetnika. Svojstvo Vrhunskog estradnog umjetnika dodjeljeno je za 15 naših članova i to: Slobodanu Vidoviću, profesoru muzike, harmonika, I-071A; Vuku Kurtoviću, gitara, II-004A; Zoranu Popoviću, profesoru muzike, klavijature, I-156A; Halidu Muslimoviću, vokalnom solisti, II-107A; Radovanu Tomiću, gitara, I-082A; Maji Tatić, vokalnoj solistkinji, I-292A; Slaviši Guji, vokalnom solisti, gitarista, IV-001A; Božidaru Vučur, profesoru muzike, klavijature, VI-001A; Emiru Bašiću, vokalnom solisti, I-190A; Igoru Vukojeviću, vokalnom solisti, III-005A; Nebojši Aleksiću, gitara, II-011A i Miroslavu Janjaninu, vokalnom solisti I-008A, Momiru Nikiću, gitara, I-008A, Draganu Ćulumu, vokalni solista, gitara II-009A i Sanji Čolić Zelić, klavijature I-0195A.

Na osnovu Zakona o estradnoj djelatnosti i Statuta Udruženja doneseni su svi potrebni Pravilnici koji regulišu pitanja iz nadležnosti Udruženja sa javnim ovlašćenjem. Vodimo evidenciju estradnih radnika i estradnih umjetnika, izdajemo članske karte, vršimo ugovaranje radnih angažmana za naše članstvo. Propisali smo način oglašavanja javnih estradnih manifestacija i na propisan način dajemo mišljenja za organizovanje javnih estradnih manifestacija.

Tokom rada uočili smo određene nedostatke u estradnoj djelatnosti pa smo uz duže zalaganje i nakon nekoliko konstruktivnih dogovora sa Ministarstvom prosvete i kulture uspijeli u nastojanju i napokon je donesen Zakon o sticanju statusa samostalnih umjetnika u Republici Srpskoj. Takođe je naša inicijativa i duža aktivnost rezultirala donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o estradnoj djelatnosti.

U Udruženje je učlanjeno preko 1000 članova, a za 29 članova dodjeljeno je počasno članstvo i uručene su povelje o počasnom članstvu. Udruženje je dodjelilo Posthumne zlatne plakete za 20 preminulih estradnih umjetnika i izvršilo dodjeljivanje priznanja zaslužnim članovima.

Organizovano je nekoliko humanitarnih akcija i brojnih koncerata u humanitarne svrhe.
Organizovano je nekoliko muzičkih festivala i to: "Internacionalni muzički festival Banja Luka", Festival narodne muzike "Ilidžanske staze", "Takmičenje mladih muzičkih talenata", Festival popularne muzike "Prijedorfest", Festival narodne muzike "Stare staze" u Palama te nekoliko dječijih festivala u našim podružnicama kao što su "Djeca pjevaju hitove" na Palama, "Novogodišnje karaoke" u Prijedoru itd.
Pored navedenog, brojne su aktivnosti koje se vode u podružnicama Udruženja.

 

 

 

Оbrasci i ugovori za preuzimanje

adobe - ЕRS Pristupnica

adobe - ЕRS zahtjev za učlanjenje i člansku kartu

adobe - ЕRS zahtjev za mišljenje о organizovanju zabavno-estradnog programa

adobe - ЕRS zahtjev za priznavanje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za produženje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za promjenu estradnog svojstva i kategorije

adobe - ЕRS prijava za stručni ispit

adobe - ЕRS biografija

adobe - ЕRS instrukcije za plaćanje

adobe - ЕRS ugovor I-1

adobe - ЕRS ugovor I-2

adobe - ЕRS ugovor sa izvođačima

adobe - Kandidacioni list

adobe - Teorija pitanja

adobe - Teorija odgovori

Оbrasce možete odštampati i popuniti ručno ili izvršiti popunu na računaru i poslati na e-mail. Ukoliko nemate program za čitanje PDF dokumenata, možete ga preuzeti оvdje>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аutorsko pravo© 2021 "Еstrada Republike Srpske". Sva prava zadržana. Dizajn: Žeka